Website Terms of Use (DSA)

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Eshoperoo
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Eshoperoo, dostępny pod adresem www.eshoperoo.com jest prowadzony przez:

SPIROS SOTIRIOU, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ESHOPEROO SPIROS SOTIRIOU, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8952011469, nr REGON 381754850, ul. Zwycięska 4/14, 53-033 Wrocław

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: contact@eshoperoo.com
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://eshoperoo.com/pages/kontakt

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
788792821

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:

  • polski,
  • angielski.
Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://eshoperoo.com/policies/privacy-policy
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu - https://eshoperoo.com/policies/terms-of-service
  • Regulamin newslettera - https://eshoperoo.com/pages/regulamin-newslettera

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 17.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 56b3bbb7-0a7e-4695-8ef2-dbf97f211f7b.